S2B

Logo

Một cơ hội mới và thú vị đã xuất hiện cho các đại diện bán hàng tự do làm việc với thương hiệu Tã/BVS trên ứng dụng GT S2B Saleman. Cơ hội việc làm này mang đến cơ hội cho các cá nhân kiếm thu nhập đồng thời quảng bá và bán các sản phẩm Tã/BVS chất lượng.

Chi tiết công việc:

  • Vị trí: Bán hàng tự do
  • Công ty: Tã/BVS
  • Nền tảng: Ứng dụng GT S2B Saleman
  • Trách nhiệm: Quảng bá và bán sản phẩm Tã/BVS thông qua ứng dụng
  • Bồi thường: Dựa trên hoa hồng

Yêu cầu:

  • Đã từng có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
  • Kỹ năng giao tiếp và bán hàng xuất sắc
  • Tự động viên và hướng tới mục tiêu
  • Biết sử dụng ứng dụng GT S2B Saleman là một lợi thế

Các ứng viên quan tâm có thể ứng tuyển vào vị trí này bằng cách tải xuống ứng dụng GT S2B Saleman và liên hệ với nhóm bán hàng Tã/BVS. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia vào một nhóm năng động và kiếm thu nhập với tư cách là đại diện bán hàng tự do cho Tã/BVS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *