S2B

Logo

Bạn có phải là nhân viên bán hàng tự do đang tìm kiếm một cơ hội mới? Bạn có kinh nghiệm bán đồ gia dụng chưa? Nếu vậy, chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời cho bạn!

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhân viên bán hàng tự do tham gia nhóm của chúng tôi và làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman. Ứng dụng này được thiết kế đặc biệt để bán đồ gia dụng và cung cấp nền tảng thuận tiện và hiệu quả để nhân viên bán hàng kết nối với khách hàng.

Là nhân viên bán hàng tự do làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman, bạn sẽ có cơ hội làm việc theo giờ giấc linh hoạt và kiếm được hoa hồng bán hàng cạnh tranh. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào nhiều loại sản phẩm để bán, giúp bạn dễ dàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng hơn.

Để đủ điều kiện cho cơ hội này, bạn phải có kinh nghiệm bán hàng trước đó, đặc biệt là bán đồ gia dụng. Bạn cũng phải có động lực, định hướng và có thể làm việc độc lập.

Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi và làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cơ hội thú vị này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *