S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm công việc bán hàng, đặc biệt là lĩnh vực thiết bị điện tử thông minh? Nếu vậy, bạn sẽ có cơ hội thú vị để trở thành nhân viên bán hàng tự do cho những sản phẩm sáng tạo này trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Công ty hiện đang tuyển dụng những cá nhân đam mê bán hàng và có sở trường quảng bá các thiết bị công nghệ cao. Vị trí này đòi hỏi phải quảng bá và bán các thiết bị điện tử thông minh cho khách hàng thông qua ứng dụng GT S2B Saleman.

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
  • Kiến thức về các thiết bị điện tử thông minh
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Tỷ lệ hoa hồng hấp dẫn
  • Cơ hội làm việc với công nghệ tiên tiến
  • Tiềm năng phát triển nghề nghiệp

Nếu bạn đáp ứng được yêu cầu và quan tâm đến cơ hội bán hàng tự do này, đừng ngần ngại đăng ký. Tham gia cùng đội ngũ chuyên gia bán hàng quảng bá thiết bị điện tử thông minh trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *