S2B

Logo

Công ty đang có nhu cầu mở rộng đội ngũ bán hàng và đang tìm kiếm nhân viên bán hàng tự do để làm việc trên ứng dụng bán kính GT S2B Saleman. Cơ hội việc làm này mang đến sự linh hoạt cho những cá nhân muốn làm việc từ xa và kiếm thu nhập thông qua hoa hồng bán hàng.

Yêu cầu công việc:

  • Thông thạo tiếng Việt
  • Có kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
  • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số
  • Kỹ năng giao tiếp tốt

Trách nhiệm công việc:

Nhân viên bán hàng tự do sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán kính trên ứng dụng GT S2B Saleman. Họ sẽ cần tương tác với khách hàng, trả lời các câu hỏi và hỗ trợ trong việc lựa chọn loại kính phù hợp với nhu cầu của họ. Ngoài ra, họ sẽ cần theo dõi khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và khuyến khích việc bán hàng lặp lại.

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Kiếm hoa hồng dựa trên hiệu quả bán hàng
  • Cơ hội làm việc từ xa
  • Đào tạo và hỗ trợ được cung cấp

Nếu bạn quan tâm đến việc ứng tuyển vào vị trí bán hàng tự do này, vui lòng tải xuống ứng dụng GT S2B Saleman và gửi đơn đăng ký thông qua nền tảng. Hãy tham gia nhóm của chúng tôi và bắt đầu bán kính ngay hôm nay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *