S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm cơ hội bán hàng tự do trong ngành hàng gia dụng? Đừng tìm đâu xa! Ứng dụng GT S2B Saleman hiện đang tìm kiếm các chuyên gia BÁN HÀNG TỰ DO để tham gia vào nhóm của họ và giúp thúc đẩy doanh số bán hàng cho nhiều loại sản phẩm gia dụng.

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm bán hàng và dịch vụ khách hàng
  • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số
  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán mạnh mẽ
  • Kiến thức về hàng gia dụng và xu hướng tiêu dùng
  • Truy cập vào điện thoại thông minh và kết nối internet

Trách nhiệm:

  • Tìm kiếm và giới thiệu khách hàng tiềm năng về các sản phẩm gia dụng
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tuyệt vời
  • Đạt hoặc vượt mục tiêu bán hàng và KPI
  • Báo cáo hoạt động và kết quả bán hàng cho quản lý

Nếu bạn có niềm đam mê bán hàng và có kiến thức nền tảng về hàng gia dụng, cơ hội này là hoàn hảo dành cho bạn! Tham gia nhóm Ứng dụng GT S2B Saleman và bắt đầu kiếm tiền với tư cách là chuyên gia bán hàng tự do ngay hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *