S2B

Logo

Ứng dụng GT S2B Saleman hiện đang tìm kiếm các chuyên gia bán hàng tự do để quảng bá và bán các sản phẩm tai nghe nhét tai và tai nghe in-ear. Cơ hội này mang đến cho các cá nhân cơ hội làm việc từ xa và kiếm thu nhập thông qua hoa hồng bán hàng.

Mô tả công việc:

Là chuyên gia bán hàng tự do trên ứng dụng GT S2B Saleman, trách nhiệm chính của bạn sẽ là quảng bá và bán nhiều loại sản phẩm tai nghe nhét tai và tai nghe in-ear cho khách hàng. Bạn sẽ được yêu cầu làm việc độc lập, tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua ứng dụng và khuyến khích họ mua hàng.

Trình độ chuyên môn:

  • Đã từng có kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số
  • Truy cập vào điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Cơ hội kiếm thu nhập thông qua hoa hồng bán hàng
  • Làm việc từ xa ở mọi nơi

Nếu bạn muốn tham gia ứng dụng GT S2B Saleman với tư cách là chuyên gia bán hàng tự do cho các sản phẩm tai nghe nhét tai và tai nghe in-ear, vui lòng truy cập trang web của ứng dụng để đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *