S2B

Logo

Công ty gia vị Gia vị hiện đang có nhu cầu tuyển dụng đại diện bán hàng tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman. Cơ hội mới này nhằm mục đích mở rộng phạm vi tiếp cận của công ty và tăng doanh số bán sản phẩm của họ.

Mô tả công việc:

Các ứng viên thành công sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán các sản phẩm Gia vị thông qua ứng dụng GT S2B Saleman. Họ sẽ cần giao tiếp hiệu quả với khách hàng, trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Khả năng làm việc độc lập
  • Truy cập vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng đã cài đặt ứng dụng GT S2B Saleman

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Cơ cấu hoa hồng hấp dẫn
  • Cơ hội làm việc với công ty gia vị uy tín

Nếu bạn quan tâm đến vị trí bán hàng tự do này với Gia vị, vui lòng tải xuống ứng dụng GT S2B Saleman từ App Store hoặc Google Play và tạo tài khoản. Sau đó, tìm kiếm Gia vị và ứng tuyển trực tiếp vào vị trí đó thông qua ứng dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *