S2B

Logo

Chúng tôi vui mừng thông báo tuyển dụng đại diện bán hàng tự do cho Tã/BVS để làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman!

Đây là cơ hội thú vị dành cho những cá nhân đam mê bán hàng và đang tìm kiếm một lựa chọn làm việc từ xa, linh hoạt. Với tư cách là đại diện bán hàng tự do, bạn sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng bán hàng của mình và kiếm được hoa hồng cạnh tranh dựa trên hiệu suất của bạn.

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên lĩnh vực chăm sóc trẻ em và trẻ em
  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc
  • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số
  • Truy cập vào điện thoại thông minh và kết nối internet

Trách nhiệm:

  • Quảng bá và bán sản phẩm Tã/BVS trên App GT S2B Saleman
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Đạt hoặc vượt mục tiêu bán hàng
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tuyệt vời

Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là đại diện bán hàng tự do cho Tã/BVS, vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman. Chúng tôi mong được xem xét đơn đăng ký của bạn và có khả năng chào đón bạn đến với nhóm bán hàng của chúng tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *