S2B

Logo

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang tìm kiếm đại diện bán hàng tự do tham gia vào nhóm của chúng tôi để bán phụ kiện điện thoại thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman.

Nếu bạn có niềm đam mê bán hàng và có kỹ năng quảng bá sản phẩm thì cơ hội này là hoàn hảo cho bạn. Với tư cách là đại diện bán hàng tự do, bạn sẽ chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng cáo phụ kiện điện thoại của chúng tôi và chốt doanh số.

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Khả năng làm việc độc lập
  • Biết về phụ kiện điện thoại là một lợi thế

Những lợi ích:

  • Lịch làm việc linh hoạt
  • Tỷ lệ hoa hồng cạnh tranh
  • Cơ hội phát triển trong công ty

Nếu bạn muốn trở thành đại diện bán hàng tự do cho phụ kiện điện thoại trên Ứng dụng GT S2B Saleman, vui lòng đăng ký ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *