S2B

Logo

Công ty XYZ vui mừng thông báo những cơ hội mới cho các đại diện bán hàng tự do tham gia vào nhóm của họ. Công ty chuyên bán các sản phẩm Tã/BVS và đang tìm kiếm những cá nhân có động lực làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Với tư cách là đại diện bán hàng tự do, bạn sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán các sản phẩm Tã/BVS thông qua ứng dụng GT S2B Saleman. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những cá nhân muốn làm việc linh hoạt và độc lập đồng thời kiếm thu nhập dựa trên hoa hồng.

Trách nhiệm công việc:

  • Quảng bá và bán sản phẩm Tã/BVS trên ứng dụng GT S2B Saleman
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Đạt được mục tiêu và mục tiêu bán hàng

Trình độ chuyên môn:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây
  • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Khả năng làm việc độc lập và đáp ứng deadline

Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là đại diện bán hàng tự do, vui lòng đăng ký thông qua ứng dụng GT S2B Saleman. Chúng tôi mong được chào đón những cá nhân có động lực và đam mê bán sản phẩm Tã/BVS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *