S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm cơ hội bán hàng mới trong ngành thực phẩm và đồ uống? Bạn có kinh nghiệm bán hàng và đam mê kết nối với khách hàng? Nếu vậy, chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời cho bạn! Một công ty hiện đang có nhu cầu thuê đại diện bán hàng tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Công ty đang tìm kiếm những cá nhân năng động, nhiệt tình và có động lực để thành công. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai thích làm việc độc lập và có kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt. Là đại diện bán hàng tự do, bạn sẽ có cơ hội làm việc trong ngành thực phẩm và đồ uống có nhịp độ phát triển nhanh, kết nối với khách hàng và quảng bá sản phẩm trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Để thành công trong vai trò này, ứng viên phải có kinh nghiệm bán hàng trước đó, kỹ năng giao tiếp xuất sắc và đạo đức làm việc tốt. Khả năng làm việc theo lịch trình linh hoạt và đáp ứng các mục tiêu bán hàng là điều cần thiết. Nếu bạn đam mê bán hàng và mong muốn thành công trong một ngành năng động, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn!

Ứng viên quan tâm có thể ứng tuyển vào vị trí đại diện bán hàng tự do trên ứng dụng GT S2B Saleman. Đừng bỏ lỡ cơ hội thú vị này để làm việc trong ngành thực phẩm và đồ uống và thể hiện kỹ năng bán hàng của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *