S2B

Logo

Tuyển dụng SALE FREELANCE cho Kênh truyền thống việc làm trên App GT S2B Saleman

Mô tả công việc:

Ứng dụng GT S2B Saleman đang tìm kiếm nhân viên bán hàng tự do làm việc trên các kênh truyền thống. Công việc liên quan đến việc quảng bá và bán sản phẩm thông qua ứng dụng. Ứng viên lý tưởng nên có kinh nghiệm bán hàng và kỹ năng giao tiếp tốt

Yêu cầu:

– Có kinh nghiệm bán hàng

– Kỹ năng giao tiếp tốt

– Khả năng làm việc độc lập

– Làm quen với ứng dụng GT S2B Saleman

Những lợi ích:

– Giờ làm việc linh hoạt

– Lương theo hoa hồng cạnh tranh

– Cơ hội tăng trưởng và phát triển

Làm sao để đăng kí:

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành nhân viên bán hàng tự do cho ứng dụng GT S2B Saleman, vui lòng gửi hồ sơ của bạn đến địa chỉ email được cung cấp trên ứng dụng. Những ứng viên được chọn sẽ được liên hệ để phỏng vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *