S2B

Logo

Felix là tiếng la-tin cổ có ý nghĩa “Hạnh phúc” và “May mắn”, ở tiếng Tây Ban Nha thì Felix còn được gọi là Feliz (hay thấy ở cụm từ Feliz Navida – Giáng sinh vui vẻ/an lành). Nói một cách khái quát thì Felix bao hàm những điều may mắn, hạnh phúc và tốt đẹp.

cơ hội nghề nghiệp

Giám đốc Kinh doanh - Phụ trách Kênh B2B

Thời gian ứng tuyển: từ 28/08/2023 đến 15/09/2023

Hình thức ứng tuyển:

Nộp CV qua email: info@felixgroup.vn