S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm cơ hội bán hàng tự do? Tã/BVS hiện đang tuyển nhân viên kinh doanh tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Trách nhiệm công việc:

  • Thu hút khách hàng tiềm năng thông qua ứng dụng GT S2B Saleman để quảng bá sản phẩm Tã/BVS.
  • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số công ty đề ra.
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh lặp lại.

Trình độ chuyên môn:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng nhưng không bắt buộc.
  • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ.
  • Tự động viên và hướng tới mục tiêu.

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt.
  • Cơ cấu hoa hồng hấp dẫn.
  • Cơ hội thăng tiến và phát triển trong công ty.

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội bán hàng tự do này với Tã/BVS, vui lòng đăng ký qua ứng dụng GT S2B Saleman ngay hôm nay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *