S2B

Logo

Tuyển dụng SALE FREELANCE cho Pin việc làm trên App GT S2B Saleman

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội bán hàng tự do linh hoạt? Không cần phải tìm đâu xa, vì một đợt tuyển dụng mới đang được tiến hành để các đại diện bán hàng làm việc với Ghim trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Mô tả công việc:

Với tư cách là đại diện bán hàng tự do cho Pin, bạn sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán sản phẩm trên ứng dụng GT S2B Saleman. Mục tiêu chính của bạn sẽ là tăng doanh thu và doanh thu cho Ghim bằng cách thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện có.

Yêu cầu:

  • Thành thạo tiếng Việt
  • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng
  • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Tiềm năng thu nhập chưa được khai thác
  • Cơ hội làm việc ở mọi nơi
  • Hỗ trợ và đào tạo được cung cấp

Nếu bạn muốn tham gia nhóm Pin với tư cách là đại diện bán hàng tự do, vui lòng đăng ký thông qua ứng dụng GT S2B Saleman. Đừng bỏ lỡ cơ hội thú vị này để đưa sự nghiệp bán hàng của bạn lên một tầm cao mới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *