S2B

Logo

Công ty đang tìm kiếm những cá nhân tài năng để tham gia vào nhóm của họ với tư cách là nhân viên bán hàng tự do cho các sản phẩm điện tử thông minh.

Yêu cầu:

  • Kỹ năng giao tiếp tốt
  • Kiến thức về sản phẩm điện tử thông minh
  • Kinh nghiệm bán hàng

Về ứng dụng:

Ứng dụng GT S2B Saleman là nền tảng nơi nhân viên bán hàng có thể kết nối với khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm một cách hiệu quả. Nó cung cấp nhiều công cụ và tính năng khác nhau để nâng cao quá trình bán hàng và tăng doanh thu.

Trách nhiệm:

  • Quảng bá sản phẩm điện tử thông minh tới khách hàng
  • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng
  • Đáp ứng mục tiêu bán hàng

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Tỷ lệ hoa hồng hấp dẫn
  • Cơ hội tăng trưởng và phát triển

Nếu bạn đam mê bán hàng và có đủ kỹ năng để thành công ở vai trò này, hãy đăng ký ngay để trở thành thành viên của nhóm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *