S2B

Logo

Gạo, công ty hàng đầu trong ngành thực phẩm, đang có nhu cầu mở rộng đội ngũ bán hàng bằng cách thuê nhân viên bán hàng tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman. Cơ hội duy nhất này cho phép các cá nhân kiếm tiền bằng cách bán sản phẩm của Gạo thông qua ứng dụng.

Trình độ chuyên môn:

  • Có kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Khả năng làm việc độc lập

Trách nhiệm:

  • Quảng bá và bán sản phẩm của Gạo trên ứng dụng GT S2B Saleman
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời cho khách hàng
  • Đạt được mục tiêu và mục tiêu bán hàng

Những lợi ích:

  • Giờ giấc và lịch trình linh hoạt
  • Cơ hội kiếm tiền hoa hồng
  • Đào tạo và hỗ trợ từ đội ngũ bán hàng của Gạo

Nếu bạn muốn trở thành nhân viên bán hàng tự do cho Gạo, hãy đăng ký ngay trên ứng dụng GT S2B Saleman nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *