S2B

Logo

Ứng dụng GT S2B Saleman hiện đang tìm cách thuê đại diện bán hàng tự do để bán kính thông qua nền tảng của họ. Cơ hội duy nhất này cho phép các cá nhân làm việc từ xa và kiếm thu nhập theo lịch trình linh hoạt.

Mô tả công việc:

  • Bán các loại kính thông qua ứng dụng GT S2B Saleman
  • Giao tiếp với khách hàng để cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ
  • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và mục tiêu công ty đề ra

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
  • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Năng động và có khả năng làm việc độc lập

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Cơ cấu hoa hồng cạnh tranh
  • Cơ hội làm việc với thị trường trực tuyến hàng đầu

Nếu bạn muốn tham gia ứng dụng GT S2B Saleman với tư cách là đại diện bán hàng tự do, vui lòng truy cập trang web của họ để đăng ký. Đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm thu nhập khi làm việc từ xa và bán kính thời trang cho khách hàng trên toàn thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *