S2B

Logo

Ngành hàng công nghiệp hiện đang có nhu cầu tuyển dụng đại diện bán hàng tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman. Ứng dụng này cung cấp nền tảng để các chuyên gia bán hàng kết nối với khách hàng tiềm năng và giới thiệu sản phẩm của họ.

Trách nhiệm của Đại diện bán hàng:

 • Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng
 • Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng
 • Đàm phán và chốt giao dịch
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời

Trình độ chuyên môn:

 • Kinh nghiệm bán hàng trước đây
 • Kiến thức về ngành hàng công nghiệp
 • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
 • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số

Lợi ích của việc làm Đại diện bán hàng tự do:

 • Tính linh hoạt để làm việc từ mọi nơi
 • Tiềm năng thu nhập cao dựa trên hoa hồng
 • Cơ hội kết nối với mạng lưới khách hàng rộng khắp
 • Nâng cao kỹ năng bán hàng và đàm phán của bạn

Nếu bạn muốn tham gia ngành hàng công nghiệp với tư cách là đại diện bán hàng tự do, hãy đăng ký ngay trên ứng dụng GT S2B Saleman!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *