S2B

Logo

Ngành Quang học hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng tự do làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman. Đây là cơ hội lớn cho những cá nhân đam mê kinh doanh và có kinh nghiệm trong ngành Quang học.

Trách nhiệm:

  • Tương tác với khách hàng để quảng bá sản phẩm và dịch vụ Quang học
  • Đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu bán hàng
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Sử dụng Ứng dụng GT S2B Saleman để theo dõi doanh số và hiệu suất

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành Quang học
  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
  • Khả năng làm việc độc lập và là một phần của nhóm
  • Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ quang học
  • Sử dụng thành thạo App GT S2B Saleman

Đây là vị trí làm việc tự do, cho phép các cá nhân làm việc linh hoạt và kiếm tiền dựa trên hiệu quả bán hàng của họ. Nếu bạn muốn tham gia ngành Quang học với tư cách là nhân viên bán hàng tự do trên Ứng dụng GT S2B Saleman, hãy đăng ký ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *