S2B

Logo

Bạn có phải là nhân viên bán hàng tài năng đang tìm kiếm cơ hội làm việc tự do? Nếu vậy, bạn có thể quan tâm đến một chiến dịch tuyển dụng mới dành cho những người làm việc tự do bán hàng để làm việc với ứng dụng Pin trên nền tảng S2B Saleman.

Ứng dụng Pin và nền tảng S2B Saleman là gì?

Ứng dụng Pin là một nền tảng tiên tiến cho phép người dùng theo dõi dữ liệu bán hàng, quản lý liên hệ và tạo các quảng cáo chiêu hàng được cá nhân hóa. Nền tảng S2B Saleman là công cụ bán hàng toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý quy trình bán hàng hiệu quả hơn.

Chiến dịch tuyển dụng này đang tìm kiếm những người làm việc tự do bán hàng, những người thông thạo các kỹ thuật bán hàng và có thành tích đã được chứng minh trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng. Ứng viên phải là người năng động, có tổ chức và có khả năng làm việc độc lập.

Trách nhiệm của BÁN TỰ DO Pin trên App GT S2B Saleman:

  • Sử dụng ứng dụng Ghim để theo dõi dữ liệu bán hàng và quản lý danh bạ
  • Tạo các quảng cáo chiêu hàng được cá nhân hóa cho khách hàng tiềm năng
  • Thúc đẩy doanh số bán hàng và đạt mục tiêu hàng tháng

Điều kiện để đảm nhận vị trí BÁN HÀNG TỰ DO:

  • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc bán hàng
  • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và chú ý đến chi tiết
  • Khả năng làm việc độc lập và đáp ứng deadline

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội thú vị này, vui lòng đăng ký ngay hôm nay bằng cách gửi sơ yếu lý lịch và thư xin việc cho nhóm tuyển dụng. Hãy tham gia cùng chúng tôi và trở thành thành viên của một nhóm năng động đang cách mạng hóa thế giới bán hàng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *