S2B

Logo

Ứng dụng GT S2B Saleman hiện đang tìm kiếm đại diện bán hàng tự do để quảng bá và bán các sản phẩm rau quả. Cơ hội này mang đến sự linh hoạt và cơ hội làm việc từ xa đồng thời kiếm được tiền hoa hồng.

Mô tả công việc:

Vai trò của đại diện bán hàng tự do liên quan đến việc quảng bá và bán các sản phẩm rau quả thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman. Đại diện bán hàng sẽ chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm và chốt giao dịch bán hàng.

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây nhưng không bắt buộc.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ hướng tới khách hàng.
  • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
  • Truy cập vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có kết nối internet.

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt và khả năng làm việc ở mọi nơi.
  • Kiếm hoa hồng dựa trên hiệu quả bán hàng.
  • Đào tạo và hỗ trợ từ nhóm Ứng dụng GT S2B Saleman.

Làm sao để đăng kí:

Để ứng tuyển vào vị trí đại diện bán hàng tự do, ứng viên quan tâm có thể tải xuống Ứng dụng GT S2B Saleman từ App Store hoặc Google Play Store. Sau khi tải xuống ứng dụng, ứng viên có thể tạo hồ sơ và bắt đầu quảng cáo, bán các sản phẩm rau quả ngay lập tức.

Đừng bỏ lỡ cơ hội thú vị này để tham gia nhóm GT S2B Saleman và trở thành một phần của thị trường sản phẩm rau quả đang phát triển!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *