S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm cơ hội bán hàng tự do trong ngành chăm sóc sức khỏe? Tã/BVS hiện đang tuyển đại diện bán hàng tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những cá nhân có kinh nghiệm bán hàng tham gia vào một nhóm năng động và kiếm được mức lương cạnh tranh.

Mô tả công việc:

Các đại diện bán hàng tự do sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán các sản phẩm Tã/BVS thông qua ứng dụng GT S2B Saleman. Họ sẽ cần xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, xác định các cơ hội kinh doanh mới và đáp ứng các mục tiêu bán hàng. Vai trò này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp xuất sắc, đạo đức làm việc tốt và khả năng làm việc độc lập.

Trình độ chuyên môn:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Tự động viên và hướng tới mục tiêu
  • Khả năng làm việc độc lập
  • Có hiểu biết về ngành chăm sóc sức khỏe là một lợi thế

Những lợi ích:

Đại diện bán hàng tự do sẽ có cơ hội kiếm được mức lương cạnh tranh dựa trên hiệu suất bán hàng. Họ cũng sẽ được đào tạo và hỗ trợ từ nhóm Tã/BVS để giúp họ thành công trong vai trò này.

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội bán hàng tự do này với Tã/BVS, vui lòng đăng ký thông qua ứng dụng GT S2B Saleman. Hãy tham gia nhóm của chúng tôi ngay hôm nay và bắt đầu kiếm tiền với tư cách là đại diện bán hàng tự do!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *