S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm cơ hội bán hàng tự do với Tã/BVS? Đừng tìm đâu xa! Công ty hiện đang tuyển dụng các chuyên gia bán hàng để làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những cá nhân đam mê công việc bán hàng và muốn làm việc theo lịch trình riêng của mình.

Mô tả công việc:

Với tư cách là nhân viên bán hàng tự do cho Tã/BVS trên Ứng dụng GT S2B Saleman, trách nhiệm của bạn sẽ bao gồm:

 • Tạo khách hàng tiềm năng và theo dõi khách hàng tiềm năng
 • Quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Tã/BVS
 • Đạt được mục tiêu và mục tiêu bán hàng
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
 • Quản lý đường ống bán hàng của riêng bạn

Trình độ chuyên môn:

Để đủ điều kiện cho vị trí này, bạn nên:

 • Đã có kinh nghiệm bán hàng trước đó
 • Hãy tự động viên và định hướng
 • Có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
 • Thoải mái làm việc độc lập

Những lợi ích:

Làm nhân viên bán hàng tự do cho Tã/BVS trên Ứng dụng GT S2B Saleman mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Giờ làm việc linh hoạt
 • Tiềm năng thu nhập chưa được khai thác
 • Cơ hội làm việc với công ty uy tín
 • Khả năng làm việc từ mọi nơi

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội thú vị này, vui lòng đăng ký ngay bây giờ để tham gia nhóm bán hàng Tã/BVS trên Ứng dụng GT S2B Saleman!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *