S2B

Logo

Bạn có đam mê giúp đỡ gia đình và tìm kiếm cơ hội việc làm linh hoạt không? Một đợt tuyển dụng mới hiện đang mở cho các nhân viên bán hàng tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman, tập trung vào các dịch vụ chăm sóc gia đình.

Ứng dụng GT S2B Saleman là nền tảng kết nối các gia đình cần dịch vụ chăm sóc với những người chăm sóc đủ tiêu chuẩn, cung cấp một cách thuận tiện và đáng tin cậy để tìm kiếm sự trợ giúp cho người thân của họ.

Mô tả công việc

Với tư cách là nhân viên bán hàng tự do trên ứng dụng GT S2B Saleman, trách nhiệm của bạn sẽ bao gồm liên hệ với các gia đình cần dịch vụ chăm sóc, giáo dục họ về nền tảng và hỗ trợ họ trong quá trình đăng ký. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm quảng cáo ứng dụng thông qua các kênh tiếp thị khác nhau và thúc đẩy sự tương tác của người dùng.

Trình độ chuyên môn

Để đủ điều kiện cho vị trí này, bạn phải có kỹ năng giao tiếp tốt, niềm đam mê giúp đỡ người khác và khả năng làm việc độc lập. Kinh nghiệm bán hàng được ưu tiên nhưng không bắt buộc.

Những lợi ích

Là nhân viên bán hàng tự do trên ứng dụng GT S2B Saleman, bạn sẽ có thể linh hoạt làm việc ở mọi nơi, mọi lúc. Bạn cũng sẽ có cơ hội kiếm được hoa hồng cạnh tranh cho mỗi lần giới thiệu thành công.

Làm sao để đăng kí

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội thú vị này để giúp đỡ các gia đình và kiếm tiền theo lịch trình của riêng mình, vui lòng truy cập trang web GT S2B Saleman và gửi đơn đăng ký ngay hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *