S2B

Logo

Một cơ hội mới và thú vị đã xuất hiện cho những nhân viên bán hàng tự do tham gia cùng một công ty có uy tín để quảng bá các sản phẩm gia vị của họ trên ứng dụng GT S2B Saleman. Nền tảng độc đáo này cung cấp một cách linh hoạt và năng động để tương tác với khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Trách nhiệm:

  • Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong khu vực được phân công
  • Quảng bá và chứng minh tính năng, lợi ích của sản phẩm gia vị
  • Chốt doanh số và đạt chỉ tiêu hàng tuần/tháng

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
  • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Tự động viên và hướng tới mục tiêu

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Cơ cấu hoa hồng hấp dẫn
  • Cơ hội phát triển và thăng tiến

Nếu bạn đam mê bán hàng và có động lực để thành công, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn! Hãy đăng ký ngay bây giờ để trở thành thành viên trong nhóm bán hàng của chúng tôi và đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *