S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm linh hoạt trong lĩnh vực bán hàng? Chà, không cần tìm đâu xa vì một công ty hàng đầu hiện đang tuyển nhân viên bán hàng tự do cho kênh nhà thuốc để làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những cá nhân năng động và thích làm việc độc lập.

Mô tả công việc:

Các ứng viên được chọn sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán sản phẩm cho các nhà thuốc, nhà thuốc thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman. Họ sẽ được yêu cầu xây dựng mối quan hệ với khách hàng, duy trì kiến thức về sản phẩm và đáp ứng các mục tiêu bán hàng.

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây
  • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Năng động và có khả năng làm việc độc lập
  • Có hiểu biết tốt về ngành dược phẩm

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Cơ cấu hoa hồng hấp dẫn
  • Cơ hội tăng trưởng và phát triển

Nếu bạn cho rằng mình có những tố chất cần thiết để vượt trội trong lĩnh vực bán hàng và quan tâm đến cơ hội làm việc tự do này, hãy đăng ký ngay bây giờ bằng cách gửi sơ yếu lý lịch của bạn đến địa chỉ email được cung cấp. Hãy tham gia nhóm của chúng tôi và bắt đầu hành trình hướng tới thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *