S2B

Logo

Bạn có phải là nhân viên bán hàng tài năng đang tìm kiếm thử thách mới trong ngành thiết kế nội thất? Đừng tìm đâu xa! Tuyển dụng SALE FREELANCE cho Nội thất nhỏ làm việc trên App GT S2B Saleman hiện đang tìm kiếm đại diện bán hàng tự do để làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Đây là cơ hội thú vị dành cho những cá nhân đam mê thiết kế nội thất và có nền tảng bán hàng vững vàng. Với tư cách là đại diện bán hàng tự do, bạn sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán các sản phẩm thiết kế nội thất nhỏ trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Ứng viên phải có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, đạo đức làm việc tốt và thành tích bán hàng đã được chứng minh. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất nhưng không bắt buộc.

Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi, vui lòng đăng ký thông qua ứng dụng GT S2B Saleman. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *