S2B

Logo

Bạn đang tìm kiếm cơ hội bán hàng tự do trong lĩnh vực Tã/BVS? Đừng tìm đâu xa! Một đợt tuyển dụng mới đang được tiến hành để các đại diện bán hàng làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman.

Cơ hội thú vị này cho phép các cá nhân làm việc theo lịch trình riêng của họ, kiếm tiền hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng được thực hiện thông qua ứng dụng. Đại diện bán hàng sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán sản phẩm Tã/BVS tới khách hàng thông qua ứng dụng.

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Tự động viên và hướng đến kết quả
  • Làm quen với dòng sản phẩm Tã/BVS

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Tiềm năng thu nhập chưa được khai thác
  • Cơ hội làm việc với thương hiệu Tã/BVS hàng đầu

Nếu bạn đáp ứng yêu cầu và quan tâm đến cơ hội bán hàng tự do này, hãy đăng ký ngay!

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký, hãy truy cập ứng dụng GT S2B Saleman hoặc liên hệ trực tiếp với nhóm tuyển dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *