S2B

Logo

Bạn có phải là một cá nhân năng động, có định hướng đang tìm kiếm một cơ hội làm việc linh hoạt?

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm đại diện bán hàng tự do để làm việc trên Ứng dụng GT S2B Saleman cho Tã/BVS, một thương hiệu hàng đầu trong ngành.

Trách nhiệm:

  • Tương tác với khách hàng thông qua ứng dụng để quảng bá và bán sản phẩm Tã/BVS
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Đạt được mục tiêu bán hàng và KPI

Yêu cầu:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng nhưng không bắt buộc
  • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
  • Khả năng làm việc độc lập và đáp ứng deadline

Những lợi ích:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Lương dựa trên hoa hồng cạnh tranh
  • Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi, vui lòng đăng ký thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay và thực hiện bước đầu tiên hướng tới sự nghiệp bán hàng thú vị!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *