S2B

Logo

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi hiện đang tuyển dụng đại diện bán hàng tự do cho các sản phẩm thực phẩm để làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman!

Nếu bạn có niềm đam mê bán hàng và yêu thích làm việc với các sản phẩm thực phẩm thì cơ hội này là hoàn hảo cho bạn. Ứng dụng GT S2B Saleman cung cấp nền tảng để người bán giới thiệu sản phẩm của mình và tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng.

Mô tả công việc:

  • Xác định và thu hút khách hàng tiềm năng để quảng bá sản phẩm thực phẩm
  • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Đạt được mục tiêu bán hàng và tạo doanh thu
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tuyệt vời

Yêu cầu:

  • Đã từng có kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc
  • Tự động viên và thúc đẩy để thành công
  • Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả

Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là đại diện bán hàng tự do trên ứng dụng GT S2B Saleman, vui lòng đăng ký ngay bây giờ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *