S2B

Logo

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi hiện đang tuyển dụng nhân viên bán hàng tự do cho công việc điện dân dụng trên Ứng dụng GT S2B Saleman. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những cá nhân muốn kiếm thêm thu nhập trong khi làm việc với thời gian linh hoạt.

Ứng dụng GT S2B Saleman là nền tảng hàng đầu để kết nối khách hàng với các chuyên gia lành nghề trong ngành điện. Là nhân viên bán hàng tự do, bạn sẽ có cơ hội quảng cáo và bán các dịch vụ điện cho khách hàng dân cư thông qua ứng dụng.

Trách nhiệm chính của nhân viên bán hàng tự do bao gồm:

  • Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng dân cư
  • Tạo khách hàng tiềm năng và chốt doanh số
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có kỹ năng bán hàng giỏi, khả năng giao tiếp xuất sắc và niềm đam mê cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng nhưng không bắt buộc.

Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là nhân viên bán hàng tự do, vui lòng tải xuống Ứng dụng GT S2B Saleman và tạo hồ sơ. Sau khi thiết lập hồ sơ, bạn có thể bắt đầu quảng cáo và bán dịch vụ điện cho khách hàng dân cư ngay lập tức.

Đừng bỏ lỡ cơ hội thú vị này để kiếm thêm thu nhập và mở rộng kỹ năng bán hàng của bạn. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu bán các dịch vụ điện thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *