S2B

Logo

Tuyển dụng SALE FREELANCE cho Thiết bị làm việc trên App GT S2B Saleman

Ứng dụng GT S2B Saleman hiện đang tìm kiếm nhân viên bán hàng tự do để quảng cáo đồ gia dụng.

Ứng dụng này cho phép nhân viên bán hàng làm việc từ xa và kiếm tiền hoa hồng cho mỗi lần bán hàng họ thực hiện.

Cơ hội này hoàn hảo cho những cá nhân đam mê đồ gia dụng và có kỹ năng bán hàng vững vàng.

Ứng viên phải có điện thoại thông minh và kết nối internet để truy cập ứng dụng và bắt đầu bán hàng.

Ứng viên quan tâm có thể đăng ký bằng cách tải xuống ứng dụng GT S2B Saleman và tạo tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *