S2B

Logo

Ứng dụng GT S2B Saleman hiện đang tìm kiếm nhân viên bán hàng tự do để quảng bá và bán các sản phẩm y tế và sức khỏe. Cơ hội này hoàn hảo cho những cá nhân có niềm đam mê về sức khỏe và thể chất cũng như sở trường về bán hàng và tiếp thị.

Là nhân viên bán hàng tự do cho GT S2B Saleman, bạn sẽ có cơ hội làm việc từ xa và tự đặt giờ làm việc. Bạn sẽ chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm và chốt doanh số.

Để thành công trong vai trò này, bạn phải là người năng động, hướng ngoại và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây nhưng không bắt buộc.

Nếu bạn muốn tham gia nhóm GT S2B Saleman với tư cách là nhân viên bán hàng tự do, vui lòng tải xuống ứng dụng và tạo tài khoản. Bạn có thể bắt đầu quảng bá và bán sản phẩm ngay lập tức!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *