S2B

Logo

Nhu cầu về thịt, hải sản đông lạnh ngày càng tăng trong những năm gần đây kéo theo nhu cầu cần thêm nhân viên bán hàng để quảng bá, bán các sản phẩm này. Để đáp ứng nhu cầu này, các công ty hiện đang tuyển dụng nhân viên bán hàng tự do làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman.

**GT S2B Saleman là gì?**

GT S2B Saleman là ứng dụng phổ biến giúp kết nối doanh nghiệp với nhân viên bán hàng tự do để quảng bá và bán sản phẩm của họ. Nó cung cấp một nền tảng để nhân viên bán hàng thể hiện kỹ năng của họ và tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

**Chúng ta đang tìm kiếm?**

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những cá nhân tận tâm và nhiệt tình, đam mê thịt và hải sản đông lạnh. Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng nhưng không bắt buộc vì sẽ được đào tạo.

**Trách nhiệm công việc**

Trách nhiệm của nhân viên bán hàng tự do bao gồm quảng bá và bán các sản phẩm thịt và hải sản đông lạnh cho khách hàng tiềm năng. Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

**Lợi ích khi tham gia với chúng tôi**

Tham gia GT S2B Saleman với tư cách là nhân viên bán hàng tự do sẽ mang lại một số lợi ích, bao gồm giờ làm việc linh hoạt, tỷ lệ hoa hồng cạnh tranh và cơ hội làm việc với các sản phẩm chất lượng cao.

Nếu bạn muốn trở thành nhân viên bán hàng tự do về thịt và hải sản đông lạnh trên ứng dụng GT S2B Saleman, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *