S2B

Logo

Bạn có phải là nhân viên bán hàng đang tìm kiếm cơ hội làm việc tự do?

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các cá nhân tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là nhân viên bán hàng tự do cho các thiết bị giải trí. Cơ hội này liên quan đến việc làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman, bán nhiều loại thiết bị giải trí cho khách hàng.

GT S2B Saleman là gì?

GT S2B Saleman là nền tảng nơi nhân viên bán hàng có thể kết nối với khách hàng và bán nhiều loại sản phẩm. Nó cung cấp một cách dễ dàng và thuận tiện cho nhân viên bán hàng để giới thiệu sản phẩm và tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Chúng tôi đang tìm kiếm cái gì?

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có nền tảng bán hàng vững vàng và niềm đam mê với các thiết bị giải trí. Bạn phải là người năng động, có định hướng và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Có kinh nghiệm bán hàng được ưu tiên nhưng không bắt buộc.

Tại sao làm việc với chúng tôi?

Làm nhân viên bán hàng tự do cho các thiết bị giải trí trên ứng dụng GT S2B Saleman mang lại lịch trình linh hoạt, cơ hội kiếm thu nhập từ hoa hồng và cơ hội làm việc với một nhóm năng động.

Làm sao để đăng kí?

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội bán hàng tự do này, vui lòng tải xuống ứng dụng GT S2B Saleman và tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể tìm kiếm danh sách thiết bị giải trí và bắt đầu bán hàng cho khách hàng.

Tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!

Đừng bỏ lỡ cơ hội thú vị này để trở thành nhân viên bán hàng tự do cho các thiết bị giải trí. Tải xuống ứng dụng GT S2B Saleman và bắt đầu bán hàng ngay hôm nay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *