S2B

Logo

Bạn có phải là một cá nhân năng động và năng động đang tìm kiếm cơ hội bán hàng linh hoạt? Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhân viên bán hàng tự do để quảng cáo và bán thiết bị chiếu sáng thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman.

Mô tả vai trò

Với tư cách là nhân viên bán hàng tự do, bạn sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu nhiều loại sản phẩm chiếu sáng của chúng tôi cho khách hàng tiềm năng thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman. Bạn sẽ cần phải có nền tảng bán hàng vững chắc và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời để tương tác hiệu quả với khách hàng và chốt giao dịch.

Yêu cầu

Để thành công trong vai trò này, bạn cần có:

  • Kinh nghiệm bán hàng đã được chứng minh
  • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
  • Khả năng làm việc độc lập
  • Định hướng dịch vụ khách hàng mạnh mẽ

Những lợi ích

Việc tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là nhân viên bán hàng tự do mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Thu nhập dựa trên hoa hồng
  • Tiếp cận nhiều loại sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao

Áp dụng ngay bây giờ

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội thú vị này để làm nhân viên bán hàng tự do cho thiết bị chiếu sáng của chúng tôi, vui lòng đăng ký thông qua Ứng dụng GT S2B Saleman. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia vào một nhóm năng động và thể hiện kỹ năng bán hàng của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *