S2B

Logo

Công ty đồ uống hiện đang có nhu cầu thuê nhân viên bán hàng tự do để quảng bá và bán sản phẩm của họ trên ứng dụng S2B Saleman.

Cơ hội này mở ra cho những cá nhân đam mê bán hàng và có hiểu biết sâu sắc về ngành đồ uống.

Trách nhiệm:

  • Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Quảng bá và bán sản phẩm của công ty
  • Đạt được mục tiêu và mục tiêu bán hàng

Yêu cầu:

  • Đã có kinh nghiệm bán hàng
  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc
  • Khả năng làm việc độc lập và là một phần của nhóm
  • Có hiểu biết về ngành đồ uống là một lợi thế

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội bán hàng tự do này, vui lòng tải xuống ứng dụng S2B Saleman và đăng ký ngay hôm nay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *