S2B

Logo

Hiện đang tuyển dụng các vị trí bán hàng tự do cho máy móc làm việc trên ứng dụng GT S2B Saleman. Cơ hội duy nhất này cho phép các cá nhân làm việc từ mọi nơi và kiếm tiền đồng thời quảng bá các công cụ công nghiệp đổi mới.

Ứng dụng GT S2B Saleman là nền tảng nơi người dùng có thể khám phá và mua nhiều loại máy móc khác nhau cho mục đích công nghiệp. Nó cung cấp nhiều loại công cụ và thiết bị có thể nâng cao hiệu quả và năng suất trong các nhà máy và xưởng.

Trách nhiệm của các vị trí bán hàng tự do bao gồm:

  • Quảng bá máy móc, công cụ có sẵn trên ứng dụng tới khách hàng tiềm năng
  • Tạo khách hàng tiềm năng và chuyển đổi chúng thành doanh số bán hàng
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tuyệt vời

Ứng viên lý tưởng nên có:

  • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ
  • Kinh nghiệm hoặc nền tảng bán hàng
  • Kiến thức về dụng cụ, máy móc công nghiệp

Lợi ích khi làm nhân viên bán hàng tự do trên ứng dụng GT S2B Saleman:

  • Giờ làm việc linh hoạt
  • Hoa hồng và tiền thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội làm việc với công nghệ công nghiệp tiên tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *