S2B

Logo

Thông báo tuyển dụng:

Công ty: Điện dân dụng

Vị trí: Nhân viên bán hàng tự do

Ứng dụng: GT S2B Saleman

Vị trí: Từ xa

Mô tả: Điện dân dụng hiện đang tìm kiếm những cá nhân có động lực tham gia vào đội ngũ bán hàng của họ với tư cách là nhân viên bán hàng tự do. Các ứng viên được chọn sẽ chịu trách nhiệm quảng bá dịch vụ điện dân dụng thông qua ứng dụng GT S2B Saleman.

Yêu cầu:

  • Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
  • Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
  • Sẵn có: Phải có sẵn để làm việc từ xa

Những lợi ích:

  • Lịch trình linh hoạt: Đặt giờ của riêng bạn
  • Trả lương dựa trên hoa hồng: Tiềm năng thu nhập không giới hạn
  • Đào tạo và Hỗ trợ: Tiếp cận tài liệu đào tạo và hỗ trợ từ nhóm Điện dân dụng

Cách đăng ký: Ứng viên quan tâm có thể đăng ký bằng cách tải xuống ứng dụng GT S2B Saleman và đăng ký làm nhân viên bán hàng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Điện dân dụng.

Hãy tham gia nhóm Điện dân dụng ngay hôm nay và bắt đầu kiếm tiền với tư cách là nhân viên bán hàng tự do!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *