S2B

Logo

GT S2B Saleman, một nền tảng trực tuyến hàng đầu dành cho các chuyên gia bán hàng, hiện đang tìm kiếm nhân viên bán hàng tự do tham gia vào nhóm của họ. Công ty đang tìm kiếm những cá nhân đam mê bán hàng và có đạo đức làm việc tốt.

Trách nhiệm:

  • Bán sản phẩm, dịch vụ trên App GT S2B Saleman
  • Đạt được mục tiêu và mục tiêu bán hàng
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
  • Duy trì mối quan hệ với khách hàng

Trình độ chuyên môn:

  • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trước đây
  • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ
  • Khả năng làm việc độc lập
  • Sự chú ý đến chi tiết

Nếu bạn quan tâm đến việc ứng tuyển vào vị trí này, vui lòng truy cập trang web GT S2B Saleman để tìm hiểu thêm về quy trình ứng tuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *